kargo slide2 slide3 slide4 1
  • Достава на пратки

  • Превоз на пратки

  • Врата до врата

  • Подигнување и поднесување на документи

  • Промена на локација во Скопје