Пресметај ЦЕНА според тежина: kg
Пресметај ЦЕНА според волумен: m3
Пресметај волумен во Cm: Висина (cm) Должина (cm) Ширина (cm) Број на пакети
Доплата за втора зона
Тарифа 1 тежина до 1 кг и волумен до 0.005 м³ 30 ден
Тарифа 2 тежина над 1 кг до 5 кг и волумен над 0,005m³ до 0,03м³ 30 ден
Тарифа 3 тежина над 5 кг до 10 кг и волумен над 0,03m³ до 0,04м³ 30 ден
Тарифа 4 тежина над 10 кг до 20 кг и волумен над 0,04m³ до 0,06м³ 30 ден
Тарифа 5 тежина над 20 кг до 30 кг и волумен над 0,06m³ до 0,09м³ 50 ден
Тарифа 6 тежина над 30 кг до 40 кг и волумен над 0,09m³ до 0,11м³ 50 ден
Тарифа 7 тежина над 40 кг до 50 кг и волумен над 0,11m³ до 0,15м³ 50 ден